CHARM MING CO., LTD

Được thành lập vào năm 2000, Charm Ming chuyên sản xuất các loại sản phẩm SEAMLESS CARBON STEEL BUTT WELDING FITTINGS. Nhà máy của chúng tôi đặt tại Khu chế xuất Sài Gòn Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM, Việt Nam. Nhà máy của chúng tôi cách cảng 15 – 30 phút, cách sân bay Tân Sơn Nhất 40 – 60 phút

Sản phẩm của chúng tôi gồm có TEES, ELBOWS, REDUCERS và CAPS

Xem chi tiết

MANUFACTURING STANDARS : ASME B16.9

MANUFACTURING STANDARS: ASME B16.9

CAPS

MANUFACTURING STANDARS: ASME B16.9

ECCENTRIC REDUCERS

MANUFACTURING STANDARS: ASME B16.9

CONCENTRIC REDUCERS

MANUFACTURING STANDARS: ASME B16.9

REDUCING TEES

MANUFACTURING STANDARS: ASME B16.9

STRAIGHT TEES

MANUFACTURING STANDARS: ASME B16.9

90° REDUCING ELBOWS

MANUFACTURING STANDARS: ASME B16.9

LONG RADIUS 180° RETURNS

MANUFACTURING STANDARS: ASME B16.9

LONG RADIUS 45° ELBOWS

MANUFACTURING STANDARS: ASME B16.9

LONG/SHORT RADIUS 90° ELBOWS

MANUFACTURING STANDARS : EN 10253

MANUFACTURING STANDARS: EN 10253

ECCENTRIC REDUCERS

MANUFACTURING STANDARS: EN 10253

CONCENTRIC REDUCERS

MANUFACTURING STANDARS: EN 10253

REDUCING TEES

MANUFACTURING STANDARS: EN 10253

STRAIGHT TEES

MANUFACTURING STANDARS: EN 10253

LONG RADIUS 45° ELBOWS

MANUFACTURING STANDARS: EN 10253

LONG/ SHORT RADIUS 90° ELBOWS