Hiển thị tất cả 9 kết quả

MANUFACTURING STANDARS: ASME B16.9

CAPS

MANUFACTURING STANDARS: ASME B16.9

CONCENTRIC REDUCERS

MANUFACTURING STANDARS: ASME B16.9

ECCENTRIC REDUCERS

MANUFACTURING STANDARS: ASME B16.9

LONG RADIUS 180° RETURNS

MANUFACTURING STANDARS: ASME B16.9

LONG RADIUS 45° ELBOWS

MANUFACTURING STANDARS: ASME B16.9

LONG/SHORT RADIUS 90° ELBOWS

MANUFACTURING STANDARS: ASME B16.9

REDUCING ELBOWS LONG RADIUS 90°

MANUFACTURING STANDARS: ASME B16.9

REDUCING TEES

MANUFACTURING STANDARS: ASME B16.9

STRAIGHT TEES